تألیفات و سخنراني‌ها

دروس

عنوان

  • یک
  • دو
  • سه
عوامل کلیدی موفقیت شرکت‌های خدمات لجستیکی طرف سوم

🌏 در يکي از تحقيقات به اصطلاح تجربي (Empirical) که اخيرا در دانشگاه علم و صنعت انجام شد...

کتاب کاربردهای تحقیق در عملیات در سلامت توسط اشپرینگر منتشر شد

کتاب کاربردهای تحقيق در عمليات در مديريت سيستم‌های سلامت "Operations Research Applications in Health...

دومین گردهمایی ویژه چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

به گزارش دبیرخانه کمیته علمی چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ایران،...

راست

  • یک
  • دو
  • سه
عوامل کلیدی موفقیت شرکت‌های خدمات لجستیکی طرف سوم

🌏 در يکي از تحقيقات به اصطلاح تجربي (Empirical) که اخيرا در دانشگاه علم و صنعت انجام شد...

کتاب کاربردهای تحقیق در عملیات در سلامت توسط اشپرینگر منتشر شد

کتاب کاربردهای تحقيق در عمليات در مديريت سيستم‌های سلامت "Operations Research Applications in Health...

دومین گردهمایی ویژه چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

به گزارش دبیرخانه کمیته علمی چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ایران،...