OIروز یکشنبه پانزدهم مردادماه جلسه ارائه «بسترهای نوین نوآوری باز» توسط میر سامان پیشوایی در سازمان نقشه‌برداری کشور با حضور رئیس برخی معاونین و کارکنان سازمان برگزار گردید. طی این جلسه مفاهیم مرتبط با نوآوری باز، راهکارهای پیاده سازی آن در سازمان‌ها و برخی نمونه‌های موفق مرتبط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اسلایدهای سخنرانی از طریق لینک زیر قابل دانلود می‌باشد.

اسلایدهای ارائه «بسترهای نوین نوآوری باز»