imagesCAJ5LIX7

نشست تخصصی  پیرامون«روش‌های تولید علوم انسانی – اسلامی» در روز یکشنبه  ۹۲/۱۰/۱۵ در محل دانشکده مهندسی پیشرفت  دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار گردید. در این نشست ابتدا مهندس نقره کار رئیس دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران به ارائه «ساختار و فرآیند خلق آثار هنری، معماری و شهرسازی از منظر اسلامی» پرداختند. در بخش دوم نشست میر سامان پیشوایی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی صنایع و مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران سخنرانی با عنوان «رویکرد صحیح به گسترش علم دینی» بر مبنای دیدگاه آیت الله جوادی آملی را ارائه کردند.  بخش پایانی نشست هم به پرسش و پاسخ پیرامون مطالب مطرح شده و بحث و نقد درباره روش‌های تولید و گسترش تولید علم دینی اختصاص داشت. اسلاید‌های مطالب ارائه شده در بخش دوم نشست از طریق لینک زیر قابل دسترسی می‌باشد.

اسلاید‌های رویکرد صحیح به گسترش علم دینی بر اساس دیدگاه آیت الله جوادی آملی