Pishraftبه گزارش تارنمای دانشکده مهندسی پیشرفت سومین نشست از سلسله سخنرانی‏های علمی دانشکده مهندسی پیشرفت با موضوع “بسترهای نوین نوآوری باز” روز شنبه مورخ ۱۴/۲/۹۲ ساعت َ۴۵: ۱۳ در آمفی تئاتر شهید شهبازی دانشکده مهندسی صنایع برگزار گردید.

نوآوری باز به معنای بهره بردن از ظرفیت ها و پتانسیل های نوآورانه خارج از مرز سازمان می باشد که در جهت اهداف سازمان به کارگیری می شود.

در این نشست میر سامان پیشوایی ضمن تشریح جایگاه نوآوری باز در طراحی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت بیان نمودند که دستیابی به این الگو متشکل از ۴ عامل می‏باشد: ۱- تولید علم، ۲- کادرسازی ۳- نهادسازی و از همه مهمتر عامل چهارم به نامه شبکه سازی می باشد که تمامی این ۴ عامل نیازمند بهره گیری از خلاقیت و نوآوری می باشند.

ایشان در ادامه به تشریح جژء به جزء فرایند نوآوری باز پرداختند و در نهایت به مزایای بهره گیری از این مقوله در دو شرکت پرداختند و در پایان به سوالات شرکت‏کنندگان پاسخ دادند

در این جلسه تعدادی از دانشجویان خواستار تداوم موضوع مورد بحث شدند.

لینک دانلود اسلایدهای این سخنرانی

لینک دنلود فایل صوتی سخنرانی