اnewbrandanalytics-process[1]مروز دوشنبه  ششم آبان ماه ۱۳۹۲ برنامه‌های روز پایانی چهارمین همایش تخصصی ارتقاء و اعتلاء عملکرد برگزار گردید. در برنامه‌های صبح امروز کارگاهی با عنوان «هوش کسب و کار اجتماعی: رهیافت اثربخش ارزیابی عملکرد نهایی سازمان» توسط میر سامان پیشوایی و احمد نیکویی نژاد ارائه شد. همچنین در این کارگاه برای اولین بار از نسخه آلفای نخستین نرم‌افزار (بستر) هوش کسب و کار اجتماعی رونمایی و توضحیات فنی و مبسوطی در این باب ارائه شد.

کارگاه مذکور به عنوان اولین کارگاه هوش کسب و کار اجتماعی  برای مخاطبان عمومی با هدف باز کردن دریچه‌ای جدید در محیط کسب و کار ایران و بهره‌گیری از کارکردهای اثربخش هوش کسب و کار اجتماعی در همایش تخصصی ارتقاء و اعتلاء عملکرد ارائه گردید. فایل اسلایدهای این ارائه از طریق لینک زیر قابل دسترسی می‌باشد.

اسلایدهای ارائه هوش کسب و کار اجتماعی