کارگاه پایش، اندازه‌گیری و ارزیابی بلوغ فرآیندها روز دوشنبه ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۵ در محل شهرداری منطقه ۶ تهران با حضور مدیران و کارشناسان ادارات تشکیلات و بهبود20161003_140115 روش‌های شهرداری تهران برگزار شد. این کارگاه که چهارمین کارگاه از سلسله کارگاه‌های تفکر سیستمی و مدیریت فرآیند بود به طور خاص به نحوه پایش و اندازه‌گیری فرآیندها و ارزیابی میزان بلوغ فرآیندها اختصاص یافته بود.

در بخش اول کارگاه مذکور نحوه پایش و ارزیابی فرآیندهای سازمانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در انتهای این بخش نیز یک تمرین عملی تیمی در کمیسیون‌های تخصصی بهبود فرآیندهای شهرداری تهران انجام شد. در بخش دوم کارگاه نیز نحوه سنجش سطح بلوغ فرآیندهای سازمانی و مدل‌های استاندارد ارزیابی بلوغ فرآیندها مورد بررسی قرار گرفت. در پایان بخش دوم کارگاه نیز تمرین عملی ارزیابی بلوغ فرآیندهای سازمانی در قالب کمیسیون‌های تخصصی به انجام رسید.

علاقمندان  به موضوع کارگاه مذکور می‌توانند به اسلایدهای آموزشی این کارگاه را از طریق پیوندهای زیر دسترسی یابند.

اسلایدهای کارگاه پایش و ارزیابی فرآیندها اسلایدهای کارگاه ارزیابی بلوغ فرآیندهای سازمانی

photo_2016-10-04_22-14-45photo_2016-10-04_22-15-04