درس لجستیک بین‌الملل

مدرس:

میر سامان پیشوایی 
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

توضیح: مطرح شدن در سطح بین‌الملل خواه با جنبه‌های اقتصادی و سیاسی یا جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی، به منظور «تاثیرگذاری جهانی» همواره مقصود مطلوب کسب و کارهای بسیاری از کشورها بوده است. بدین منظور شرکت‌ها/ سازمان‌ها می‌کوشند تا مجموعه خود را از طریق اکتساب شایستگی‌های کلیدی به شبکه کسب و کار جهانی متصل و مرتبط سازند و مبتنی بر زنجیره‌ تامین و کانون‌های لجستیکی بین‌المللی مدیریت کنند. به عبارت دیگر، مدیریت لجستیک و زنجیره تامین در سطح بین‌الملل ستون فقرات تجارت جهانی می‌باشد. در حال حاضر شرکت‌ها/ سازمان‌های بیش از ۱۶۶ کشور جهان دارای عملکرد لجستیکی در سطح بین‌الملل هستند؛ حتی شرایط به گونه‌ای است که پیشرفت در لجستیک بین‌الملل تاثیر مستقیم در توسعه جایگاه جهانی کشورها دارد. large_from_tom1مطابق آمارها، در سال‌های اخیر کشورهایی که توانسته‌اند سطح لجستیک بین‌الملل خود را ارتقاء دهند، ۱ الی ۲ درصد به تولید ناخالص داخلی (GDP) آنها افزوده شده است. لذا مدیریت کارا، اثربخش و هوشمندانه لجستیک در سطح بین‌الملل می‌تواند نقش کلیدی در تسریع و تسهیل جهانی‌سازی کشورها (کسب و کارها) داشته باشد. درس لجستیک بین‌الملل به عنوان یک درس اختیاری در رشته مهندسی لجستیک و زنجیره‌تأمین مفاهیم، مدل‌ها، ابزارها و مطالعات موردی مربوط به زمینه‌های گوناگون مدیریت زنجیره تامین جهانی را تشریح می‌کند. شایان ذکر است، در کنار ارزش تئوریک، این درس از اهمیت کاربردی به سزایی نیز برخوردار است.

اهداف درس:

هدف کلی

هدف اصلی این درس فراهم‌ آوردن یک زمینه تئوریک و مهارتی مناسب در مورد مفاهیم، تعاریف، رویکردها و مدل‌های ریاضی و کمی مرتبط با حوزه‌های مختلف مدیریت لجستیک و زنجیره تامین در سطح بین‌الملل می‌باشد.

اهداف  عینی

اهداف مفهومی

–     آشنایی و درک صحیح از مبانی، مفاهیم و ضرورت مدیریت لجستیک بین‌الملل

–     آشنایی با مسائل تصمیم‌گیری مختلف حوزه مدیریت لجستیک بین‌الملل

–     یادگیری نحوه بکارگیری روش‌های تصمیم‌گیری مناسب برای مسائل مدیریت لجستیک بین‌الملل

اهداف مهارتی

–     ایجاد توانایی مناسب برای مدل‌سازی ریاضی/کمی مسائل واقعی مدیریت لجستیک بین‌الملل

–     ارتقاء مهارت پیاده‌سازی مسائل لجستیک بین‌الملل در نرم‌افزار‌های بهینه‌سازی/ تصمیم‌گیری

اهداف نگرشی

–     ایجاد درک صحیح از سیستم‌ها، قوانین و قواعد دادوستد در سطح جهانی

–    ایجاد نگرش صحیح نسبت به مدیریـت زنجیره تامین و مدیریت لجستیک در سطح بین‌المللی

 

رئوس مطالب:

بخش اول- مبانی، تعاریف و مفاهیم

بخش دوم-  طراحی شبکه زنجیره تامین جهانی

بخش سوم- بیمه، مالیات و جریان نقدی در لجستیک بین‌الملل

بخش چهارم- حمل و نقل و تحویل در لجستیک بین‌الملل

بخش پنجم- مدیریت ریسک در زنجیره تامین جهانی

بخش ششم- پایداری و نگرانی‌های زیست‌محیطی

بخش هفتم- منبع‌یابی جهانی

بخش هشتم- صادرات و خوشه‌های صادراتی

 

دانلود طرح درس لجستیک بین‌الملل

دانلود اسلایدهای آموزشی و منابع درس