درس مدیریت تدارکات

مدرس:

میر سامان پیشوایی 
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

P2

توضیح:مدیریت خرید و تدارکات که از آن با نام مدیریت تأمین هم یاد می‌شود نقش مهمی در عملکرد کلی زنجیره تأمین ایفا می‌کند. بخش عمده‌ای از هزینه کل یک زنجیره تأمین به هزینه‌های مربوط به فعالیت‌های تدارکات اختصاص دارد (به طور میانگین حدود ۴۰%). لذا مدیریت کارا و اثربخش سیستم‌های تدارکات و منبع‌یابی می‌تواند منجر به صرفه‌جویی قابل توجهی شود. درس مدیریت تدارکات به عنوان یک درس اختیاری در رشته مهندسی لجستیک و زنجیره‌تأمین مفاهیم، مدل‌ها، ابزارها و مطالعات موردی مربوط به زمینه‌های گوناگون مدیریت تدارکات را تشریح می‌کند. شایان ذکر است، در کنار ارزش تئوریک، این درس از اهمیت کاربردی به سزایی نیز برخوردار است.

 

اهداف درس:

هدف کلی

هدف اصلی این درس فراهم‌ آوردن یک زمینه تئوریک و مهارتی مناسب در مورد مفاهیم، تعاریف، رویکردها و مدل‌های ریاضی و کمی مرتبط با حوزه‌های مختلف مدیریت تدارکات و خرید می‌باشد.

اهداف  عینی

اهداف مفهومی

–     آشنایی و درک صحیح از سیستم، فرآیند و استراتژی‌های مدیریت تدارکات

–     آشنایی مسائل تصمیم‌گیری مختلف حوزه مدیریت تدارکات

–     یادگیری نحوه بکارگیری روش‌های تصمیم‌گیری مناسب برای مسائل مدیریت تدارکات

اهداف مهارتی

–     ایجاد توانایی مناسب برای مدل‌سازی ریاضی/کمی مسائل واقعی مدیریت تدارکات

–     ارتقاء مهارت پیاده‌سازی مسائل مدیریت تدارکات در نرم‌افزار‌های بهینه‌سازی/ تصمیم‌گیری.

اهداف نگرشی

–     ایجاد درک صحیح و عمیق از سیستم‌ها و استراتژی‌های تدارکات و منبع‌یابی.

–    ایجاد نگرش صحیح نسبت به مدیریـت تدارکات مدرن

 

رئوس مطالب:

بخش اول- مبانی، تعاریف و مفاهیم تأمین و تدارکات

بخش دوم-  سازمان و فرآیند مدیریت تدارکات/ تامین

بخش سوم- راهبردهای مدیریت تدارکات/ تامین

بخش چهارم- ارزیابی و انتخاب تامین‌کنندگان

بخش پنجم- مدل‌های تخصیص سفارش، تخفیف و مدل‌های ترکیبی

بخش ششم- مدیریت تدارکات/ تامین در شرایط عدم قطعیت و ریسک

بخش هفتم- مدیریت تدارکات/ تامین پایدار و سبز

بخش هشتم- مدیریت ارتباط با تامین کنندگان

بخش نهم- مدیریت تدارکات/ تامین الکترونیک

بخش دهم- مدیریت تدارکات/ تامین در سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی و برنامه‌ریزی پیشرفته

بخش یازدهم- ارزیابی عملکرد تأمین و تدارکات

 

دانلود طرح درس مدیریت تدارکات

دانلود اسلایدهای آموزشی و منابع درس