درس نوآوری باز و تحول فناوری

مدرس: میرسامان پیشوایی
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایرانOI

توضیح: توانمندی در فرآیند نوآوری و تجاری‌سازی ایده‌های نوآورانه و فناورانه به منظور خلق ارزش‌‌های بدیع و متمایز، یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای پیشرفت همه‌جانبه کشورها در عصر حاضر می‌باشد. در دنیایی که هر لحظه آن شاهد ظهور طیف جدیدی از نوآوری‌ها است، تلاش برای کسب توفیق در فرآیند تجاری‌سازی بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است. تجربه‌های فراوانی وجود دارد که عدم موفقیت سازمان‌های معتبر را در ایجاد ایده و تبدیل آن به محصول نشان می‌دهد. این امر ناشی از نارسایی نظام‌های موجود در بهره‌گیری غیرصحیح از منابع دانشی و فنی در محیط داخلی و خارجی سازمان می‌باشد. زیرا در این عصر شبکه‌های همکاری محیطی، انباشتی از دانش، تجارب و فرصت‌های یادگیری جمعی را حاصل نموده است که دیدمان نوآوری را تغییر داده است. در چنین شرایطی تطابق صحیح با تغییرات محیطی، ارتقاء بهره‌وری در فرآیند نوآوری و تحول دستاوردهای نوآوری و فناوری از طریق نظام مبتنی بر دیدمان (پارادایم) نوآوری باز امکان‌پذیر خواهد بود. درس نوآوری باز و تحول فناوری از جمله جذاب‌ترین دورس رشته مدیریت تکنولوژی بوده و در ایجاد شناخت لازم از مفاهیم، اهمیت، مدل‌ها، فرآیندها، توانمندسازها و کاربردهای دیدمان نوآوری باز تاثیر بسزایی دارد.

 

 اهداف درس:

–      ایجاد شناخت از لزوم گرایش به دیدمان نوآوری باز

–      ایجاد درک صحیح از مفاهیم، تعاریف و اهمیت دیدمان نوآوری باز

–      آشنایی با مؤلفه‌های راهبردی، مدل‌‌ها، فرآیندها و کاربردهای دیدمان نوآوری باز

–      ایجاد شناخت از سیستم‌های جمع‌سپاری و کارکردهای آن به عنوان توانمندساز دیدمان نوآوری باز

–      ایجاد درک روشن از نقش دیدمان نوآوری باز در سازمان‌های دولتی

–      ایجاد درک روشن از نقش دیدمان نوآوری باز در هوش اجتماعی کسب و کار

–     آشنایی با پارک‌های علمی و فناوری به عنوان بستر ویژه دیدمان نوآوری باز

 

رئوس مطالب درس

بخش اول: نقش شبکه‌های نوآوری در تحول دیدمان نوآوری

بخش دوم: نسل اول دیدمان نوآوری باز

بخش سوم: جمع‌سپاری توانمندساز نوآوری باز

 بخش چهارم: نسل دوم دیدمان نوآوری باز

بخش پنجم: مدل کسب و کار باز

بخش ششم: راهبردهای نوآوری باز

بخش هفتم: مالکیت معنوی در نوآوری باز

بخش هشتم: کشف تقلب در نوآوری باز

بخش نهم: تامین مالی جمعی و نوآوری باز

بخش دهم: نوآوری باز در سازمان‌های دولتی

بخش یازدهم: هوش اجتماعی کسب و کار

بخش دوازدهم: نقش پارک‌های علمی و فناوری در تحول فناوری

بخش سیزدهم: نوآوری باز در پارک‌های علمی و فناوری

 

فایل طرح درس نوآوری باز و تحول فناوری

اسلایدهای آموزشی و منابع درس