Adoption_SFD_ANI_sدرس پویایی‌شناسی سیستم‌ها

مدرس: میر سامان پیشوایی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

توضیح: پویایی‌شناسی سیستم‌ها به عنوان یکی از دروس پایه‌ی علوم سیستم‌ها در دانشکده‌های مدیریت و کسب‌و‌کار، مدیریت مهندسی، مهندسی سیستم و علوم میان‌رشته‌ای اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از دانشگاه‌ها ارایه می‌گردد. این شاخه از علوم سیستم‌ها توانایی بالایی در تغییر پیش‌فرض‌های مدل‌سازی دارد و از این‌رو در زمره بهترین و منعطف‌ترین روش‌های مدل‌سازی و شبیه‌سازی سیستم‌ها می‌باشد.

تحلیل و طراحی سیستم‌ها در بستر روابط علّی و حلقه‌های بازگشتیِ فزاینده و کاهنده، امکان ارزیابی رفتار سیستم‌ها را به صورت پیوسته در طول زمان و به گونه‌ای پویا فراهم می‌آورد. پویایی‌شناسی سیستم‌ها روشی است که با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای شبیه‌سازی امکان تحلیل رفتار، ساختار و سیاست‌های مختلف سیستم‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، صنعتی و مهندسی در سطوح خرد و کلان را در اختیار قرار می‌دهد. شناسایی ساختارها و رفتارهای معادل آن‌ها در سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی راه‌گشای تحلیل و طراحی سیاست‌ها و راهبردهای اثربخش می‌باشد.

 

اهداف درس:

–      آشنایی با نگرش سیستمی و درک جایگاه و کاربرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها در نقشه جامع روش‌های سیستمی

–      ایجاد درک مناسب از نگرش علی و درهم‌تنیده‌ی بازگشتی از پدیده‌های مختلف به ویژه موضوعات  اجتماعی و اقتصادی

–      ایجاد توانمندی شناسایی ساختار  و رفتار سیستم‌ها

–      توسعه مهارت‌های مدل‌سازی پویا، شبیه‌سازی و تحلیل دینامیکی سیاست‌ها و راهبردها

–      آشنایی با نحوه مدل‌سازی و شبیه‌سازی پویا در نرم‌افزارهای Vensim و AnyLogic

 

رئوس مطالب:

بخش اول- فلسفه سیستم و تئوری سیستم‌ها

بخش دوم- مفاهیم پایه و روش‌شناسی پویایی‌شناسی سیستم‌ها

بخش سوم- مدل‌سازی پویا

بخش چهارم-  رفتارهای پویا و ساختارهای بازگشتی

بخش پنجم- استخراج روابط و مقادیر کمی

بخش ششم- اعتبارسنجی مدل‌های پویا

بخش هفتم- وابستگی به مسیر و تأخیرها

بخش هشتم- کاربردهای خرد و کلان پویایی‌شناسی سیستم‌ها

دانلود طرح درس پویایی‌شناسی سیستم‌ها

دانلود اسلایدهای آموزشی و منابع درس