درس روش‌های کمی در مهندسی صنایع

مدرسین:

میر سامان پیشوایی
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

هادی صاحبی
operations_researchعضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

توضیح:مدل‌سازی مسائل واقعی و دستیابی به جواب بهینه یا قابل قبول برای آن‌ها همواره از اهمیت بالایی در دنیای علم و عمل برخوردار است. روش­های مختلفی برای مدل‌سازی و حل مسائل بهینه‌سازی بر مبنای نوع مسئله و ابعاد و چارچوب­های آن وجود دارد که از آن میان روش­های کمی به دلیل قدرت مدل‌سازی شفاف و حل دقیق مسئله همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. در درس حاضر به عنوان یک درس جبرانی برای دانشجویان کارشناسی ارشد به اصول و روش­های مدلسازی و حل مسائل با اتکاء به رویکردهای برنامه‌ریزی ریاضی پرداخته می­شود. همچنین نحوه استفاده از نرم­افزار GAMS به عنوان یکی از قدرتمندترین نرم‌افزارهای مدل‌سازی و حل مدل­های کمی آموزش داده می­شود.

 

اهداف درس:

 –      آشنایی با اصول و روش‌های مواجهه با مسائل بهینه‌سازی

 –      کسب دانش و توانایی شناخت و مدلسازی مسائل به روش کمی

 –      آموزش برخی روشهای حل مسائل بهینه‌سازی

 –      کسب مهارت مدل‌سازی و حل مسائل به کمک نرم­افزار GAMS

 

رئوس مطالب:

بخش اول- مقدمه­ای بر مدل‌سازی مسائل و برنامه­ریزی خطی

بخش دوم- نظریه بازی

بخش سوم- تصمیم‌گیری چند معیاره

بخش چهارم- برنامه­ریزی غیرخطی

بخش پنجم- برنامه­ریزی عدد صحیح و مختلط

بخش ششم- تئوری پیچیدگی

بخش هفتم- بهینه‌سازی در شرائط عدم‌قطعیت

 

دانلود طرح درس روش‌های کمی در مهندسی صنایع

دانلود اسلایدهای آموزشی و منابع درس