Springer-Green

فصل کتابی با عنوان «مدیریت لجستیک معکوس و سبز در شرائط عدم‌قطعیت» تألیف آقایان محمد موسی‌زاده، سید علی ترابی و میر سامان پیشوایی در کتاب «مدیریت زنجیره‌تأمین در شرائط عدم‌قطعیت فازی» تحت ویراستاری علمی  کاهارامن و استایزی در انتشارات اشپرینگر در ماه‌های آغازین سال ۲۰۱۴ میلادی به طبع رسید. در این فصل از کتاب روش‌های متنوع بهینه‌سازی فازی که در ادبیات متاخر حوزه مدیریت لجستیک سبز و معکوس به کار رفته‌اند مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در فصول دیگر کتاب هم رویکردهای فازی برای مسائل گوناگون مدیریت زنجیره‌تأمین به تفصیل شرح داده شده است. علاقمندان می‌توانند از طریق لینک زیر به فصل مورد نظر و همچنین کتاب دسترسی یابند.