iums

نخستین همایش ملی بهبود در سیستم‌های مدیریت شهری به همت شهرداری تهران و مشاوره علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۵ برگزار خواهد شد. این همایش در پی آن است که با استفاده از تجارب خبرگان، صاحب نظران و مدیران شهری تجربه‌ها، درس آموخته‌ها، روش‌ها و ابزارهای بهبود در سیستم‌های مدیریت شهری را به اشتراک گذاشته و از این طریق امکان رشد و تعالی سیستم‌های مدیریت شهری در ایران را فراهم آورد.

خاطر نشان می‌گردد مهلت ارسال مقالات به این همایش تا ۱۵ دی ماه ۱۳۹۵ می‌باشد. جهت آگاهی بیشتر در مورد محورهای تخصصی کنفرانس و موارد مرتبط علاقمندان می‌توانند به این پیــوند مراجعه کنند.