مقاله بهینه‌سازی استوار امکانیFSS-2012_01

Pishvaee M.S., Razmi J., Torabi S.A., (2012). Robust possibilistic programming for socially responsible supply chain network design: A new approach, Fuzzy Sets and Systems, 206: 1-20

 

بهینه سازی استوار از جمله جذاب‌ترین و محبوب‌ترین روش‌های بهینه‌سازی در شرائط عدم‌قطعیت است که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه محققان قرار گرفته است.  در مقاله‌ای که اخیرا توسط میر سامان پیشوایی، جعفر رزمی و سید علی ترابی ارائه شده است رویکرد جدیدی تحت عنوان بهینه‌سازی استوار امکانی که به طور همزمان از مزایای برنامه‌ریزی امکانی و بهینه‌سازی استوار بهره می برد ارائه شده است. در تاریخ نگارش این خبر این مقاله دارای جایگاه داغ‌ترین مقاله نشریه Fuzzy sets and systems  می‌باشد.

این مقاله را می توانید از اینجا دریافت کنید.