SMSCM-Book

کتاب «استراتژی زنجیره تأمین» تالیف میر سامان پیشوایی، امیر سالار محمدی و فاطمه جلالوند با هدف بررسی نحوه تدوین استراتژی زنجیره تأمین در سطوح چهارگانه شبکه، سازمان مادر، کسب و کار و وظیفه‌ای به چاپ رسید. در تدوین این کتاب از آخرین یافته‌های حوزه مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت استراتژیک و معتبرترین منابع مرتبط در کنار تجربه‌ها و پژوهش‌های شخصی به منظور تبیین واضح‌تر و دقیق‌تر موضوعات استفاده شده است.

این کتاب در پنج فصل سازماندهی شده است. در فصل اول به تبیین مفهوم و سطوح استراتژی زنجیره تأمین و برخی تعاریف پایه می‌پردازیم. در فصل دوم استراتژی زنجیره تأمین در سطح شبکه مورد واکاوی قرار گرفته است. این فصل از کتاب به دلیل نگاه نوع به استراتژی سطح شبکه از اهمیت خاصی برخوردار است. فصل سوم و چهارم به ترتیب مفهوم و رویکردهای تدوین استراتژی زنجیره تأمین در سازمان مادر و کسب و کار را تشریح می‌کند. فصل پنجم به عنوان فصل پایانی کتاب، به استراتژی زنجیره تأمین در سطح وظیفه‌ای اختصاص یافته است.

علاقمندان جهت تهیه کتاب می‌توانند به صورت برخط آن را از لینک زیر خرید نمایند.

خرید بر خط کتاب استراتژی زنجیره تأمین