روش‌ها کمی برای مدیریت لجستیک معکوس

image_17271[1]پدید آورندگان: جعفر رزمی – میر سامان پیشوایی

انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

معرفی کتاب:

رشد روزافزون فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی در عصر حاضر، موجبات نگرانی دولت‌ها و ملت‌ها را درباره اثرات محیطی و اجتماعی این فعالیت‌ها فراهم آورده است. برای فائق آمدن بر این مشکل، برنامه توسعه پایدار در دستور کار دولت‌های پیشرو قرار گرفته است. توسعه پایدار، توسعه‌ای است که در آن تنها به جنبه‌های اقتصادی توجه نمی‌شود، بلکه جنبه‌های محیط زیستی و اجتماعی نیز مورد توجه قرار می‌گیرند. از الزامات اساسی این امر توجه مناسب صنایع به «لجستیک معکوس» است. نیاز به دانش مدیریت لجستیک معکوس، برای طراحی و پیاده‌سازی لجستیک معکوس کارآمد و کارا امری، الزامی است. در کتاب حاضر، پس از ارائه تعاریف و بیان اهمیت لجستیک معکوس، روش‌های پیش‌بینی کالاهای برگشتی و مدل‌های طراحی شبکه لجستیک معکوس تبیین شده و در پایان کنترل موجودی و برنامه‌ریزی تولید در لجستیک معکوس بیان می‌شود. لازم به ذکر است در کتاب، مباحث مدیریت لجستیک معکوس در سطوح مختلف مدیریت مورد بررسی قرار گرفته است و در آن، مدل‌ها و ابزارهای کمی برای تصمیم‌گیری در این حوزه ارائه شده است.

لینک خرید برخط