نخستین همایش بهبود در سیستم های مدیریت شهری چهارشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۵ به همت معاونت برنامه ریزی شهرداری تهران و همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران و سازمان مدیریت صنعتی با حضور مدیران شهر6داری تهران و کلان شهرها، صاحب نظرات و اساتید حوزه سیستم های مدیریت شهری برگزار شد. در حاشیه این همایش، نمایشگاه بهبود در سیستم های مدیریت شهری با حضور شرکت ها و سازمان های فعال در این حوزه برقرار بود. در این همایش تجارب برتر، مقالات و کارگاه های تخصصی- آموزشی بهبود در سیستم های مدیریت شهری ارائه و شرکت کنندگان از محتوای تخصصی ارائه شده بهره مند شدند. در سالن اصلی همایش سخنرانی درباره رهبری تحول در پروژه های بهبود مدیریت شهری ارائه شد که علاقمندان می توانند فایل این ارائه از طریق این پیــونـد دریافت کنند.

همچنین در اختتامیه این همایش که با سخنرانی رئیس شورای شهر تهران مهندس چمران و گزارش دبیر علمی همایش آغاز شد، از چهار مقاله برتر، سه مجموعه فعال در مدیریت شهری و همچنین دانشگاه علم و صنعت ایران تقدیر به عمل آمد.