idiran21

کارگاه «نوآوری باز و کاربردهای آن در طراحی صنعتی» و «طراحی مدل کسب و کار» در مسابقه طراحی صنعتی آید‌ایران در روز‌های پنجشنبه و جمعه شانزدهم و هفدهم مهر ماه جاری در مجتمع فرهنگی سرچشمه برگزار گردید. اسلاید‌های ارائه شده در دو کارگاه فوق الذکر از طریق لینک‌های ذیل قابل دستیابی می‌باشد.

 

اسلاید‌های کارگاه نوآوری باز و کاربردهای آن در طراحی صنعتی

اسلایدهای کارگاه طراحی مدل کسب و کار