cko-14ارائه در کنفرانس سازمان‌های دانش‌بنیان و مدیریت استعدادها

کنفرانس سازمان‌های دانش بنیان و مدیریت استعدادها در تاریخ ۱۲ تیر ماه در سالن همایش‌های الغدیر برگزار شد. در این همایش یک سخنرانی با عنوان «بسترهای نوین بهره‌گیری از استعدادها» توسط میر سامان پیشوایی ارائه گردید. محور ارائه مذکور تبیین آخرین و به روز ترین روش‌های جذب و بهره‌گیری از نخبگان  بود. توضیح روش‌های نوین در قالب دیدمان اتصال و توسعه و نمونه‌های موفق جهانی از جمله بخش‌های اصلی این ارائه بوده‌اند. سوالات کلیدی مورد بررسی در این ارائه عبارت بودند از:

– چه بسترهایی برای ایفای نقش اثربخش استعدادهای برتر و شکوفایی آن‌ها مناسب است؟

– ماندگاری و رشد استعدادهای برتر در چه محیطی محقق می‌شود؟

– به روز ترین رویکردها و ابزارهای بهره‌گیری مطلوب از استعدادهای برتر کدامند؟