OI

نخستین کارگاه جمع سپاری و نوآوری در تولید محتوا در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. در این کارگاه که با همت مدیریت آموزش سیما و با حضور کارشناسان و مدیران تعدادی از شبکه های سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، مدل های نوآوری باز و جمع سپاری در تولید محتوای رسانه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت. علاقمندان میتوانند به اسلایدهای این کارگاه را از طریق پیوند زیر درسترسی یابند.

اسلایدهای کارگاه جمع سپاری و نوآوری باز در تولید محتوا