درس تئوری‌های نوآوری، مدل‌ها، فرآیندها و سیاست‌ها

مدرس: میر سامان پیشوایی
innovation-sprout[1]عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

توضیح:

در جهان امروز قابلیت تبدیل علم به ثروت ملی یا به عبارت دیگر تبدیل ایده‌های نوآورانه به محصولات کاربردی به عنوان یک قابلیت کلیدی که بر جایگاه بین‌المللی کشورها تاثیرگذار است، شناخته می‌شود. در واقع نوآوری یک عامل مهم و موثر بر رشد اقتصادی و به قول صحیح‌تر پیشرفت همه جانبه کشورها می‌باشد. همین اهمیت باعث شده که نوآوری و فناوری به عنوان یکی از اجزاء مهم تئوری‌های پیشرفت و به خصوص توسعه اقتصادی در دو دهه اخیر به شمار آیند. بر اساس تحقیقات صورت گرفته از هر سه هزار ایده تنها یک ایده تبدیل به محصول تجاری شده و منجر به خلق ثروت می‌شود. از جمله علل مهم این امر خودمختاری علم و عدم وجود ارتباط صحیح بین بازار و موجودیت‌های تولیدکننده ایده، علم و فناوری می‌باشد. کاراتر و اثربخش‌تر کردن نظام‌ها و فرآیند‌های نوآوری از طریق روش‌های صحیح مدیریت نوآوری امکان‌پذیر خواهد بود. درس تئوری‌های نوآوری مدل‌ها، فرآیند‌ها و سیاست‌ها از جمله مهم‌ترین دورس رشته مدیریت تکنولوژی بوده و در ایجاد شناخت لازم از مفاهیم، اهمیت، مدل‌ها و سیاست‌های نوآوری تاثیر بسزایی دارد.

فایل طرح درس تئوری‌های نوآوری، مدل‌ها، فرآیندها و سیاست‌ها

 

اهداف درس:

–        ایجاد درک صحیح نسبت به تعاریف، مفاهیم و اهمیت حوزه نوآوری

–        آشنایی با پارادایم‌ها و مدل‌های گوناگون نوآوری و زنجیره ارزش نوآوری

–        شناخت اجزاء و روابط نظام نوآوری و آشنایی با نقش بازیگران مختلف و مدل‌های فعالیت آن‌ها

–        آشنایی با رویکرد‌ها و ابزارهای تدوین استراتژی در حوزه نوآوری و تحقیق و توسعه

–        آشنایی با آخرین روش‌های مدیریت نوآوری و نحوه کارکرد و کاربرد آن‌ها

رئوس مطالب درس و منابع مرتبط

بخش اول: اهمیت، مفاهیم و انواع نوآوری  (دو جلسه) – اسلاید‌ها

Tidd, J., Bessant J. Managing innovation: integrating technological, market and organizational change, 4th ed, Wiley, 2009 – Chapter 1 – PDF

INSEAD and WIPO, 2012. The Global Innovation Index 2012: Stronger Innovation Linkages for Global Growth

بخش دوم: نسل‌های مدل‌های نوآوری  (یک جلسه) – اسلاید‌ها

Rothwell R., (1994). Towards the fifth-generation innovation process, International marketing review, 11: 7-31

Tidd, J., Bessant J. Managing innovation: integrating technological, market and organizational change, 4th ed, Wiley, 2009 – Chapter 2 – PDF

بخش سوم: فرآیند  نوآوری  (دو جلسه) – اسلاید‌ها

Tidd, J., Bessant J. Managing innovation: integrating technological, market and organizational change, 4th ed, Wiley, 2009 – Chapter 2 – PDF

بخش چهارم: ایجاد سازمان نوآور و سازماندهی تحقیق و توسعه (دو جلسه) – اسلایدها

Tidd, J., Bessant J. Managing innovation: integrating technological, market and organizational change, 4th ed, Wiley, 2009 –  Chapter 3 – PDF

Chiesa V., 2001. R&D Strategy & Organization: Managing Technical Change in Dynamic Contexts, Imperial College Press, London

بخش پنجم: استراتژی نوآوری و تحقیق و توسعه (دو جلسه) – اسلایدها

Chiesa V., 2001. R&D Strategy & Organization: Managing Technical Change in Dynamic Contexts, Imperial College Press, London

Tidd, J., Bessant J. Managing innovation: integrating technological, market and organizational change, 4th ed, Wiley, 2009 – Chapter 4 – PDF

بخش ششم: نظام نوآوری و سازمان‌های واسطه‌ای (یک جلسه) – اسلایدها

Hekkert M. P., Suurs R. A., Negro, S. O., Kuhlmann, S., & Smits, R., (2007). Functions of innovation systems: A new approach for analysing technological change, Technological Forecasting and Social Change, 74 (4): 413-432 – PDF

OECD., (1999). Managing National Innovation Systems. Organisation for Economic Co-operation and Development

Howells J., 2006. Intermediation and the role of intermediaries in innovation, Research Policy 35: 715-728 – PDF

بخش هفتم: پارک‌های علمی و فناوری  (دو جلسه) – اسلایدها

میر سامان پیشوایی، علیرضا غفاری مقدم، کتاب «پارک‌های علم و فناوری: مفاهیم، راهبردها، مدل‌ها و نمونه‌ها»، انتشارات تولید دانش ۱۳۹۲

Plan and Manage a science Park in the Mediterranean- Guidebook for Decision Maker-(2010)-European Investment Park,The World Bank, Medibtikar, Ville de Marseille

بخش هشتم: سرمایه‌گذاری ریسک پذیر (یک جلسه) – اسلایدها

Bartlett J.B., (1999). Fundamentals of venture capital- Madison Books, Incorporated, Business & Economics

بخش نهم: نوآوری باز (دو جلسه) – اسلایدها

Chesbrough H., 2003. Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business review, Boston.

Eelko K.R.E. Huizingh, 2011. Open innovation: State of the art and future perspectives, Technovation, 31: 2-9 – PDF

Rafat-Later J., Muller A., Jones D., 2010. Delivering on the promise of open innovation. Strategy and Leadership, 38: 23-28

کشتکار م.، پیشوایی م. س.، محمدی الف. س.، (۱۳۹۱). جمع‌سپاری پیشران کسب و کار نوین، سازمان مدیریت صنعتی.